Idazle

 

 

Id@zle

Id@zle

Informazioa eskaini nahi du Euskal Herriko Geografiarekin nola edo hala zerikusia duten pertsonek egindako lanari buruz. Aukeraketa nahierara egin da, eta ez dauka zerikusirik jakintza zientifikoaren esparruan oihartzun handia  edo txikia lortu izanarekin.

Pretende ofrecer información sobre el trabajo desarrollado por personas vinculadas de una u otra manera con la Geografía del País Vasco. La selección se ha realizado de forma arbitraria y en modo alguno está relacionada con su mayor o menor repercusión en el ámbito del conocimiento científico.

Egile bakoitzarentzat honako hauek jaso dira:

Aipamenak egilearen prestakuntzaz, argitalpenez, hitzaldiez, kongresuetan aurkeztutako txostenez, ikerketa programez, jardunaldien antolakuntzaz eta abarrez.

Para cada autor o autora se incorporan:

Referencias sobre su formación, publicaciones, conferencias, ponencias de congresos, programas de investigación, organización de eventos, etc.

Loturak web orri honetako beste atal batzuekin; aipatzen diren dokumentuen testu osoak egon daitezke horietan.

Enlaces con otras secciones de esta página web o con otras páginas donde puede estar contenido el texto completo de los documentos que se referencian.

Id@zle-ko dokumentuen testu osoa.

Documentos en texto completo que pertenecen propiamente a Id@zlea.

 


Babeslea

Gipuzkoako Foru Aldundia

Gipuzkoa

Patrocina

Diputación Foral de Gipuzkoa