Home

 

Presentacion

Patrimonio

Infraestructuras

Urbanismo

Rural

Medio ambiente

 

 

Aurkezpena

Ondarea

Azpiegiturak

Hirigintza

Landa-ingurunea

Ingurugiroa

 

 

Ehiza jendea bizi den edo pasatu ohi den lekuetatik gertu

Inpaktua:

**

Kokapena:

 Zehaztugabea.

Behaketa:

Oharrak: Ehiza jendea bizi den edo pasatu ohi den lekuetatik gertu.

Caza en proximidad zonas habitadas o de paso habitual de personas

Neurri zuzentzaileak:

Neurri zuzentzaileak: Administrazio Publikoak oso zorrotz arautzea zein tokitan ehizatu eta zein tokitan ez.

Ehiza-postuak jartzea debekatzea, antiestetikoak direlako oso eta naturaren edertasunari traba egiten diotelako.

Gai horretan eskumena duten erakunde eta/edo udalei adore ematea ehiza debekatzeko udal-barruti osoan eta edozein egoeratan (behar biologikoko jotakoan izan ezik, eta denboraldi mugatu batez).

Kontuan hartzekoa:

Ehizak ez du zentzurik, bere harrapari naturalak desagertu direlako edo, espezie zehatz baten ale-kopurua txikitzeko benetako beharra dagoenean izan ezik, eta gainera, arrisku hauek ditu:

• Animalia-espezie batzuk desagerraraztea.

• Jendea eta etxeko animaliak zauritzea, zuzeneko edo zeharkako tiroz.

• Perdigoien berunarekin lurra kutsatzea.

• Ehiza-postuen ondorio antiestetikoak.

• Tiroek eragindako soinu-kutsadura.

Gizakiarentzako arriskutsuak izan daitezkeen espezieak eta etxeko animaliek trataera espezifikoa izan behar lukete, eta debekuetatik at utzi.

 

 

 

 

 

Irudiak:

Ehiza-postua Jaizkibelen, mendizale asko ibiltzen den bide baten ondoan. (2008ko abuztua).

Ezkerra: Orendain.

   

© ingeba. Todos los derechos reservados. © ingeba. Eskubide guztiak gorderik.

Véase el condicionado de esta sección