Home

 

Presentacion

Patrimonio

Infraestructuras

Urbanismo

Rural

Medio ambiente

 

 

Aurkezpena

Ondarea

Azpiegiturak

Hirigintza

Landa-ingurunea

Ingurugiroa

 

 

Baserria pixkana-pixkana desagertzen ari da nekazaritzako ustiategi gisa

Inpaktua:

**

Kokapena:

Gipuzkoa eta Bizkaia, oro har.

Behaketa:

Oharrak: Baserria pixkana-pixkana desagertzen ari da nekazaritzako ustiategi gisa.

Proposamen orokorra:

Proposamen orokorra: Landa-ingurunearen antolakuntzan aplikatzeko zuzenbide eta hirigintzako esparru berria onartzeko aukera aztertzea.

Neurri zuzentzaileak:

Neurri zuzentzaileak: Landa-ingurunean familiabakarreko etxebizitzak baldintza batzuen arabera eraikitzerik izateko dagozkion lege-neurrien ezarpena aztertzea proposatzen da. Etxebizitza horiek lur-sailak izango lituzkete derrigor atxikita “ingurumenaren mantentze” erregimenean. Nekazaritzako jarduera oso-oso txikiarekin (normalean, kanpo-kontratazio bidez) derrigor atxikitako lurzoruaren (gutxienez, 50.000 m2) kalitatea eta inguruko paisaia zaintzera behartzea, eta aldi berean, jarduera horrekin izandako diru-sarrera txikiei esker jarduera bera jasangarri bilakatzea (diru-sarrerek gastuak berdinduko dituzte) da helburua.

Beste era batera esanda, aztertu behar da ea komeni den hirigintzako planeamendu orokorrak aukera uztea lurzoru urbanizaezinean ohiko baserriek bertan behera uzten dituzten lurren zati bat hartuko luketen familiabakarreko etxeak eraikitzeko.

Irudia:

Baserria (Mutiloa). JAS, 2005.


© ingeba. Todos los derechos reservados. © ingeba. Eskubide guztiak gorderik.

Véase el condicionado de esta sección