RENFE

F. Vascongados t.

"Topo"

F. SS-Hernani  t.

F. Vasco-Navarro t.

Malzaga-Zumarraga

F. del Urola t.

F. del Bidasoa t.

F. Plazaola t.

Funikular

F. al monte Ulía t.

Beste trenbideak

Portuak

Tranbiak

Trolebusak

Autobusak

Txalupa

Errepideak -Carret.

Autobideak

Aireportua


 

Pasaiako portua. Arditurriko burdinbidea. XX. mende hasiera.

 Cantilever- ko zubia tranbiaren gainean eta Iparraldeko burdinbidea. (Oarso 2004)

Puerto de Pasajes. Ferrocarril de Arditurri. Principios del s. XX.

Puente Cantilever sobre la carretera general (tranvía) y vías del Ferrocarril del Norte. (Oarso 2004)

     

MEATZEETAKO BURDINBIDEA

Arditurriko burdinbidea

Arditurriko meatzeak (Oiartzun) erromatar garaian ustiatzen hasi ziren. 1902 eta 1904 bitartean meatzea ustiatzen zuen enpresak, Chavarri hermanos, 11,4 kilometroko luzera eta 75 zm-ko zabalera zuen burdinbidea eraiki zuten. Horrela meatzeak eta Pasaiako portua elkartzeko. Hasiera Alzizarren (Oiartzun) zegoen; guztira zortzi tunel eta 14 zubi zeuden ibilbide guztian. Pasaiako portuan, beraz, mineral ugari egoten zen pilatuta. Iparraldeko Burdinbidea Cantilever motako zubi batean amaitzen zen, bertan bagonetetako mineralak itsasuntzietara botatzen zituzten.

1905 urtean Henri Bondonneauri saldu zioten meatzea, horrek Arditurriko Burdinaren Meatzeen Konpainiaren eskuetan utzi zuen. Burdinbidea barne zegoen, noski. Irabazi gutxi zekartzala-eta Chavarri anaien esku geratu zen berriro meatzea, eta Asturiasko Meatze Konpainiarekin harremanetan jarri zuten horiek. 1913 urtean Oiartzugo Meatze Konpainia sortu zen eta Arditurriko Konpainiak betetzen zuen lanaren kargu egin zen. Kudeaketa berriak, baina, ez zuen arrakastarik izan.. Horrela, eta hamaika hika-mikaren ostean Asturiasko Meatze Konpainia egin zen guztiaren kargu.

Minerala eramateko bidea falta zutenez, burdinbidea ere erosi egin zuten. Burdinbideak, baina, 10 urte zeramatzan geldi. 1930 urtean berriro ekin zion lanari, Jung etxeko baporezko bi lokomotore zituen. 1964 urtean guztiz geratu zen burdinbidea eta egun A-8 autobidearen zati bat da. Beste zati bat bizikleta zaleek erabiltzen dute.

Arditurrik 1984 urtera arte jarraitu zuen lanean; Zinc-aren Asturiasko Konpainiak Asturiasko Meatzeen Konpainia bere kargu hartu zuenean, bertan behera utzi zuten meatzea.

Artikutzako Burdinbidea

18 kilometroko luzera zuen. XIX. mendean eraiki zuen Frantziako konpainia batek. Horiek Artikutzako (Goizueta, Nafarroa) meatze bat ustiatzen zuten. 60 zm-ko zabalera zuen eta Iparraldeko Trenbidearekin bat egiten zuen Errenterian. 1898 urtean inauguratu zuten eta 1916 gelditu zuten. Gipuzkoako Foru Aldundiak erosi zuen eta Karrikako harrobitik Gabierrotara materiala eramateko erabili zuten.

Ormaiztegitik Mutiloarako Burdinbidea

Aiako Harria burnibidea

 
 

LOS FERROCARRILES MINEROS

El ferrocarril de Arditurri

Las minas de Arditurri (Oiartzun) fueron explotadas desde época romana. Entre 1902 y 1904 "Chavarri hermanos", principal empresa que explotaba las diversas concesiones del coto minero de Ardituri, construyó un ferrocarril de 11,4 Km de longitud y ancho de vía de 75 cm para unir las minas con el puerto de Pasajes. La estación principal estaba en Alcibar (Oiartzun), disponiendo a lo largo del recorrido un total de 8 túneles y 14 puentes. Un gran depósito de mineral se encontraba en la terminal del ferrocarril inmediata al puerto de Pasajes. Desde él otra vía permitía el paso de vagonetas sobre la carretera general y las vías del Ferrocarril del Norte finalizando en un puente puente de tipo Cantilever que posibilitaba el vertido directo de la carga de las vagonetas en las bodegas de los barcos.

En 1905 Chavarri hermanos vendió su negocio minero a Henri Bondonneau, quien lo aportó a la Compañía de las Minas de Hierro de Arditurri, constituida expresamente para la explotación de las mismas. El ferrocarril formaba parte del lote. Muy pronto la Compañía estableció relaciones con la Real Compañía Asturiana de Minas que poseía también intereses mineros en la zona, pero los escasos resultados económicos de la explotación minera forzaron a que en 1913 el ferrocarril cayera nuevamente en manos de Chávarri Hermanos, arrendándolo a la Real Compañía Asturiana de Minas. En 1913 se crea la  Compañía Minera de Oyarzun, haciéndose cargo de la actividad ejercida hasta la fecha por la Compañía... de Arditurri. Pero tampoco en este caso tuvo éxito la gestión económica y en 1927, tras diversos pasos intermedios, la Compañía Asturiana de Minas asumió toda lactividad  minera.

Necesitando la RC Asturiana de M. de medio de transporte para su mineral acabó comprando a Chavarri hermanos las deterioradas instalaciones del ferrocarril,  paralizadas durante 10 años. En 1930 comenzó nuevamente su actividad, estando servido por dos locomotoras Jung de vapor. El ferrocarril dejó de funcionar en 1964, con ocasión de las obras necesarias para la autopista A-8, sirviendo actualmente parte de  su trazado como pista para bicicletas.

La actividad minera en Arditurri perduró hasta 1984, año en que tras haber sido absorbida la Compañia Asturiana de minas por la  Compañía Asturiana de Zinc, se decidió el cierre de la explotación.

El ferrocarril de Artikutza,

Tenía 18 Km de longitud. Fue construido por la compañía francesa que explotaba las minas de Artikutza (Goizueta, Navarra)  a finales del siglo XIX. Su ancho de vía era 60 cm y unía la zona minera con la estación de los Ferrocarriles del Norte en Rentería. Tal ferrocarril fue inaugurado en 1898 y dejó de prestar servicios en 1916. La Diputación de Guipúzcoa compró el ferrocarril, utilizando su material durante algunos años para transportar piedra entre las canteras de Karrika  y la picapedrería de Gabierrota.

 

El ferrocarril de Ormaiztegui a MutiloaLa Sociedad explotadora de las minas del coto minero de Mutiloa era propietaria de un ferrocarril de 5 Km de longitud que comunicaba éste con la estación de Ormaiztegui del Ferrocarril del Norte (Actual RENFE). Daba servicio también a las minas del coto minero de Zerain, transportándose el mineral desde éste hasta la estación de Mutiloa por medio de un "tranvía aéreo" de 2,7 Km de longitud.

El Ferrocarril de Peñas de Aya

 

Santa Barbarako lokomotorea. Arditurriko burdinbidean aritu zen

Locomotora Sta. Barbara. Prestó sus servicios en el ferrocarril de Arditurri

 Fot. Patrimonio ferroviario de Euskadi - Euskadiko Tren Ondarearen argazkia


©Todos los derechos reservados