RENFE

F. Vascongados t.

"Topo"

F. SS-Hernani  t.

F. Vasco-Navarro t.

Malzaga-Zumarraga

F. del Urola t.

F. del Bidasoa t.

F. Plazaola t.

Funikular

F. al monte Ulía t.

Beste trenbideak

Portuak

Tranbiak

Trolebusak

Autobusak

Txalupa

Errepideak -Carret.

Autobideak

Aireportua


Kostorbeko geltokia, Irunen / Estación de Kostorbe. Irún.

 

BIDASOAKO BURDINBIDEA

Spanish Hematite Iron Compahy Limited eta Bidasoa Iron Company Limited enpresek meatzeetako produktuak garraiatzeko zuten beharra zela-eta sortu zen Bidasoako burdinbidea. Minerala Irungo Iparraldeko Burdinbideko geltokira eramateko xedea zuen. 1888 urtean onartu zen proiektua. Bi enpresek The Bidasoa Railway and mines Limited enpresaren eskuetan utzi zuten lana. Azaroaren 8an jaso zuten Irun eta Endarlazako zubia elkartzen zituen burdinbidea eraikitzeko baimena. Hasiera batean 0,92 zentimetroko zabalera eta 11 kilometroko luzera zituen burdinbideak.

Arestian aipaturiko enpresak ondasun guztiak saldu zizkion Ortiz de Villacián y Cia enpresari, burdinbidea barne (1901). Ondoren Minas de Irun y Lesaca y ferrocarril del Bidasoaren eskuetan geratu zen eta, azkenik, Compañia de los Ferrocarriles del Bidasoaren ondasun bihurtu zen (1912). Urte berean Endarlazaldik Elizondorako burdinbidearen eskumena lortu zuten. Manuel Albisturrek Irun eta Elizondo elkartuko zituen burdinbidea osatzeko baimena zuen ordurako. Enpresak eskumenak erosi zizkion eta bi ekimenek bat egin zuten. Merkantziak eta pertsonak garraiatzen zituen zerbitzuak eta Iruñara arte luzatzeko baimena zuten. Halere, ez zuten inoiz proiektua aurrera eraman.

1916 urtean Irun eta Elizondo tarteko burdinbidea jarri zen martxan (52 kilometro zituen). Proiektua bideratu ahal izateko Irun eta Endarlaza lotzen zituen bidea konpondu behar zen. Izan ere, bideak hasieran zituen 3 yarden ordez metroa erabili zuten. Lurrun-makina zen eta hasierako hiru trenek osatzen zuten. Gainera, Orestein&Koppel-en lau tren gehitu zizkioten. . 1931 urtean Panhard motorra zuten gasolinazko trenak jarri zituzten martxan.

Ibilbideak 11 tunel eta 22 zubi zituen. Baita, metalezko zubiak ere. Zazpi geltoki zituen Gipuzkoan: Irunen hiru (Kostorbekoa zen nagusia), Arteaga, Behobia, San Migel eta Endarlaza. Nafarroan, berriz, 16 geltoki zeuden. 30ko hamarkadan hiru gehiago eraiki zituzten. Era berean, Arteaga eta Ibarla lotzen zituen bidea egin zen (1,5 kilometro zituen).

1920 urtean izan zituen bidaiari gehien burdinbideak, 171.000 pertsona. 1934ean, ordea, nabarmen jaitsi zen kopurua (78.000). Merkantzia garraioak ere behera egin zuen; 1924ean 77.000 tm garraiatzen ziren, 1933 urtean, berriz, 14.000. Dirua galerak ekartzen zituen, beraz, burdinbideak. 1953 urtean izan ziren uholdeek lur jota utzi zuten. 1956ko abenduaren 31an guztiz geratu zen zerbitzua.
 

 

EL FERROCARRIL DEL BIDASOA

El ferrocarril del Bidasoa, conocido popularmente como el tren chiquito, nació por la necesidad que tenían las compañíasSpanish Hematite Iron Compahy Limited y Bidasoa Iron Company Limited, explotadoras de las minas de la zona de Irún,  de trasladar el mineral hasta la estación del Ferrocarril del Norte de Irún. El proyecto fue aprobado en 1888 y en septiembre del mismo año las  citadas compañías cedieron sus derechos a la sociedad The Bidasoa Railway and mines Limited, que por Real Orden de fecha 8 de noviembre de 1888 recibió la concesión para construir un ferrocarril entre Irun y el puente de Endarlaza.

La vía tuvo inicialmente una anchura de 3 yardas ( 0,92 cm) y 11 Km de longitud.

En 1901 la citada sociedad inglesa enajenó sus bienes y derechos, incluido el ferrocarril, a la compañía Ortiz de Villacián y Cia y ésta a la sociedad Minas de Irún y Lesaca y ferrocarril del Bidasoa, que a a su vez vendió el ferrocarril en 1912 a la  Compañía de los Ferrocarriles del Bidasoa.  Esta compañía obtuvo también en 1912 la concesión para la prolongación del ferrocarril desde Endarlaza hasta Elizondo.

Para entonces  D. Manuel Albistur había conseguido una concesión para construir y explotar un ferrocarril entre Irún y Elizondo. El acuerdo se hacía necesario y la Compañía de los ferrocarriles del Bidasoa compró la concesión otorgada a Albistur, unificándose así ambas iniciativas. Tal línea, de carácter mixto (mercancías y pasajeros), tenía la posibilidad -no ejecutada- de ampliar el servicio hasta Pamplona.

En el año 1916 se puso en explotación la línea Irún-Elizondo (52 Km), cuyo trazado estuvo formado por vía métrica en lugar de las 3 yardas originales, razón por la que tuvo que modificarse el tramo preexistente entre Irún y Endarlaza.  La tracción era  a vapor, constituida por las tres locomotoras originales de la línea de Endarlaza, reforzadas con 4 locomotoras  Orestein&Koppel. En 1931 se pusieron en servicio automotores de gasolina dotados de motor Panhard.

El recorrido contó en total con 11 túneles y 22 puentes y pontones metálicos. Siete eran las estaciones o apeaderos  en territorio guipuzcoano: Tres en Irún (de las cuales la de Kostorbe era la principal y donde se encontraban las oficinas, cocheras, etc.), Arteaga, Behobia, San Miguel y Endarlaza. Navarra contó con  dieciséis estaciones o apeaderos, a los que sería preciso unir tres apeaderos más creados en la década de 1930. Además se añadió un ramal de 1,5 Km de longitud entre el apeadero de Arteaga e Ibarla.

El mayor número de viajeros correspondió al año 1920 (171.000), pero en 1934 habían descendido a 78.000. El transporte de mercancías también descendió notablemente desde las 77.000 Tm del año 1924 hasta las 14.000 de 1933. La línea, deficitaria económicamente, se vio afectada en 1953 por grandes inundaciones, cesando definitivamente sus servicios el 31 de diciembre de 1956.

 

 


©Todos los derechos reservados