RUTAS TURISTICAS

Para conocer una parte

 de Gipuzkoa en automóvil

En la presente sección encontrará ud. varios itinerarios de los muchos que podría realizar por el territorio guipuzcoano si dispusiese de un automóvil o de una motocicleta. La parada en todas las localidades propuestas y la visita a los elementos de interés elegidos dependerá de Ud., de sus intereses, inquietudes y del  tiempo disponible.

IBILDIDE TURISTIKOA

Gipuzkoaren zati bat

 ezagutzeko, autoz

Atal honetan, Gipuzkoan zehar egin daitezkeen ibilbideetako batzuk aurkituko dituzu. Bidaia hau egiteko, gutxienez,  auto zein motozikleta bat behar dituzu . Zeure esku dago proposatzen dizkizugun herri guztietan eta hautatu ditugun interesgune guztietan gelditzea, zure interesen, jakin-minaren eta betaren arabera.

Se ha procedido a clasificar los elementos de interés en cuatro grupos. No se trata de una clasificación "científica", sino de sentido común. Su validez será siempre discutible, pero esperamos que le sirva para establecer prioridades.

Lau multzotan sailkatu ditugu interesguneak. Ez da sailkapen “zientifikoa”, zentzuzkoa baizik. Eztabaidagarria izan daiteke, baina lehentasunak erabakitzeko baliagarria izango zaizulakoan gaude.

*** Imprescindibles

** Muy interesantes

* Interesantes

Mención: Poseen algún interés o curiosidad.

*** Ezinbestekoak

** Oso interesgarriak

* Interesgarriak

Aipamena: interes edo berezitasunen bat dutenak

En algunos municipios se han confeccionado  itinerarios que han quedado plasmados en un plano. El acceso a los mismos se realiza mediante el oportuno enlace.

Udalerri batzuetan, zenbait ibilbide prestatu eta plano batean jaso ditugu. Horiek ikusteko, nahikoa duzu bakoitzari dagokion esteka erabiltzea.

En algunas ocasiones se ha recurrido a incorporar enlaces (subrayados y de color anaranjado) a otras secciones de la propia página web de ingeba, con objeto de evitar repeticiones y de dejar en manos del usuario la elección de ampliar la información sobre tal o cual tema.

Zenbaitetan, Ingebaren beraren web orriko beste atal batzuetara jotzeko estekak sartu ditugu, errepikapenak saihestu eta erabiltzailearen esku uzteko gairen baten inguruko informazioa zabaldu nahi duen edo ez.

Se proporcionan igualmente un número limitado de restaurantes y de establecimientos hoteleros, proporcionando un número telefónico.

Bestalde, hainbat jatetxe eta ostaturen berri ere ematen dugu, telefonoa adieraziz.