Diccionario Historico Geografico Descriptivo de los Pueblos, Valles, Partidos, Alcaldias y Uniones de Guipuzcoa / Por D. Pablo de Gorosabel (1862). Gipuzkoa
Diccionario... Guipuzcoa / Pablo Gorosabel. - Tolosa, 1862.

AURKEZPENA - PRESENTACIÓN

Pablo Gorosabelen ........ hiztegia, izenburuak adierazten duen bezala, Gipuzkoako udalerri eta beste barruti politiko-administratiboen historiaren eta, neurri txikiago batean, geografiaren laburpen bat da, alfabetikoki antolatua.

Heldutasun lana dela esan daiteke, ia hirurogei urte baitzituen “Pedro Gurruchaga”ren inprimategi tolosarrean inprimatu zutenean; urte batzuk geroago, egilea hil ondoren, lan horrekin antzekotasuna gordetzen duen beste lan zabalago bat argitaratu zuten: Noticia de las Cosas Memorables de Guipúzcoa“ (1899).

Aurreko antzeko beste obra batzuen fidagarritasun eskasa argudiatzen du Gorosabelek hiztegiaren beharra justifikatzeko. Obra horien artean, Diccionario de la Real Academia de la Historia (1802) aipatzen du, eta egozten dio esku bakar batek idatzia ez izatea, esku askok eta gaitasun ezberdinekok baizik (galdetegietan oinarritzen zen), nahiz eta hasierako emaitza kaskarra, zati batean bederen, Camino doktoreak zuzendu, zeinari, bestalde, leporatzen baitio zuzeneko informazio-iturrietara ez jotzea udalerri gehienetan.

Sebastian Miñanoren (1826-1829) eta Pascual Madozen (1946-1950) hiztegien atarramendua ere ez da askoz hobea, argudiatzen baitu ezinezkoa zela hutsegite nabarmenik ez egitea bi hiztegien lurralde-esparrua Espainia izanik eta egileak bertakoak izan gabe.

Berari gertatzen ez zitzaiona zioen, gipuzkoarra izateaz gain eta lana Gipuzkoako lurraldera mugatzeaz aparte, probintziako agirizain izateak jatorrizko dokumentuak kontsultatzeko aukera ematen ziolako.

Hiri-gutunak eta hiribilduentzako garrantzitsuak ziren beste agiri batzuk jasotzen dituen eranskin batekin amaitzen da lana.

Lehenengo edizioaz gain, La Gran Enciclopedia Vascak 1972an argitaratutako facsimile-edizio bat du lanak.

PRESENTACIÓN

El Diccionario... de Pablo Gorosábel, como su título indica, es un compendio, ordenado alfabéticamente, de la historia y, en menor medida, de la geografía, de los municipios y de otros ámbitos político-administrativos guipuzcoanos.

Puede considerarse que es una obra de madurez, pues rozaba la edad de sesenta años cuando fue impresa en la tolosana imprenta de "Pedro Gurruchaga"; varios años antes de que se publicara de forma póstuma en 1899 una obra más amplia como lo fue su Noticia de las Cosas Memorables de Guipúzcoa, subyaciendo entre ambas un nexo de afinidad.

Argumenta Gorosábel la necesidad del Diccionario ante la poca fiabilidad que poseían obras anteriores de similares características, citando el Diccionario de la Real Academia de la Historia (1802), al que acusaba de no haber sido redactado por una mano, sino por muchas y de desigual competencia (se basaba en cuestionarios), a pesar de haber sido parcialmente enmendado el mediocre resultado inicial por la mano del Dr. Camino, a quien, por otra parte, acusa de no haber accedido a las fuentes directas de información en la mayor parte de los municipios.

Tampoco salen mejor parados los Diccionarios de Sebastián Miñano (1826-1829) y de Pascual Madoz (1946-1950), pues argumenta que por ser ambos de ámbito territorial español y no ser sus autores hijos de la tierra, era imposible que no cayeran en errores importantes.

Al contrario de lo que le ocurría a él -esgrime- pues además de ser guipuzcoano y de que el ámbito territorial de la obra se reducía a Guipúzcoa, su empleo como archivero de la Provincia le facilitaba la consulta de los documentos originales.

La obra finaliza con un apéndice en el que se transcriben las cartas pueblas y otros documentos de importancia para las villas.

Además de la primera edición, la obra cuenta con una edición facsímil publicada por "La Gran Enciclopedia Vasca" en 1972.

J. A. Sáez