Lurralde (ISSN 1697-3070) es la versión electrónica de la revista Lurralde : investigación y espacio (ISSN 0211-5891)

Lurralde   (ISSN 1697-3070) da Lurralde: investigación y espacio (ISSN 0211-5891) aldizkariaren bertsio elektronikoa.

Especialización: Geografía, Ordenación del Territorio y aspectos espaciales del Medio Ambiente

Espezializazioa: Geografia, Lurraldearen Antolamendua eta Ingurumenaren espazio-alderdiak.

Publicada por: Instituto Geográfico Vasco (Ingeba) Euskal Geografi Elkargoa, desde el año 1978.

Argitaratzailea: Euskal Geografi Elkargoa (INGEBA), 1978. urtetik.

ISSN 1697-3070 (bertsio elektronikoa)

ISSN 0211-5891 (papera bertsioa)

URL: www.ingeba.org/lurralde

 

ISSN 1697-3070 (edición electrónica)

ISSN 0211-5891 (edición en soporte papel)

URL para citas: www.ingeba.org/lurralde

 

Indexada en: SCOPUS, GEOBASE, LATINDEX, DIALNET, CSIC.

 

indizazioa: SCOPUS, GEOBASE, LATINDEX, DIALNET, CSIC.

 

 

Erredakzio Batzordea

 

 

Consejo de Redacción

Argitaratze arauak

Normas de publicación

Eskuratzeko modua

Adquisición

 

Egileen aurkibidea

 

Indice de autores

Gaien aurkibidea

Indice de materias

Loturak

Enlaces

Artikulu edo kolaborazio bakoitzaren egileari dagokio haren edukiaren ardura, hala nola egile-eskubideei buruzko arauak ez betetzetik edo beste edonondik ondoriozta daitekeen edozein gorabeherarena.

© Gordeta eskubide guztiak. Debekatuta erreproduzitzea, transmititzea eta/edo zabaltzea.

Los autores de cada artículo o colaboración son los responsables exclusivos de su contenido y de cualquier circunstancia que pudiera derivarse del incumplimiento de la normativa de los derechos de autor o cualesquiera otras.

© Todos los derechos reservados. Prohibida la reproduccción, transmisión y/o difusión.

 

 

Babeslea

Gipuzkoako Foru Aldundia

Patrocina

Diputación Foral de Gipuzkoa