ingeba

CURSO "EL ESPACIO GEOGRÁFICO DE EUSKALHERRIA"

 

(Informazioa)

Linka - enlaces geograficos

Para ver imagenes pulse aqui

 

CURSO "EL ESPACIO GEOGRÁFICO DE EUSKALHERRIA"

 

(más información)

Lurralde

Lurralde: Investigación y espacio aldizkariaren bertsio elektronikoa da. Gaien eta egileen indizeak, argitaratze arauak, zuzendaritza batzordea eta abar (39 lib...)

Lurralde

Lurralde

Versión electrónica de la revista Lurralde : Investigación y espacio. Índices de materias y de autores, normas de publicación, consejo de dirección, etc. (39 vol.)

Gazte Geografia

 Junior aldizkaria (euskaraz). Gaien eta egileen indizeak, argitaratze arauak, zuzendaritza batzordea eta abar (2 zenb....)

Gazte geografia 

Gazte Geografia

 (Joven Geografía). Revista cientifica junior, en euskara. Indice de autores y de materias, Normas de publicación, Comité de redacción, etc. (2 vol.)

Documentos Cartograficos antiguos de Gipuzkoa

en el Archivo General de Simancas, incluyendo comentarios y la transcripción de la documentación aneja.

cartografia de gipuzkoa en el Archivo de Simancas

Documentos Cartograficos antiguos de Gipuzkoa

en el Archivo General de Simancas, incluyendo comentarios y la transcripción de la documentación aneja.

Liburuak

Euskal Geografi Elkargoan egindako liburuen bertsio elektronikoa. Gehienek Euskal Herriko Geografiarekin dute zerikusia (24).

Libros - Liburuak

Liburuak

Versión electrónica de libros realizados en el seno del Instituo Geográfico Vasco, en general relacionados con la Geografía del País Vasco (24).

Klasikoak

Beren garaian Gipuzkoako Lurraldearen ingurune fisikoaren ezagueran bezala giza ingurunearen ezagueran ere aurrerapen handia egitea ekarri zuten testuen bilduma (6).

Klasikoak - Clasicos

Klasikoak

Colección de textos que en su día supusieron un avance en el conocimiento del medio físico y humano del Territorio de Gipuzkoa (6).

Argazkiak

Argazkiak (500). Gipuzkoako geografian ageri diren landareak ikus daitezke ondorengo argazkietan bakoitzaren ezaugarriak azaltzen dituzten testuez lagundurik. Irudiak nahi dituenak erabil ditzake. Halere, erabilera arauetan ageri diren baldintzak bete beharko dira.

Argazkiak - Fotografias

Argazkiak

Fotografías comentadas (500).  Fotografías sobre aspectos vinculados con la geografía de Gipuzkoa  acompañadas de un breve texto explicativo. Pueden utilizar las imágenes  libremente todas  las personas que lo deseen, siempre y cuando se cumplan las condiciones expresadas en las condiciones de uso

Gipuzkoa

Gipuzkoako Geografia: Geografia fisikoa, biztanleriaren Geografia Geografia ekonomikoa, Eskualdeetako Geografia, Udaletako Geografíak eta abar (18).

Gipuzkoa - Guipuzcoa

Gipuzkoa

Geografía de Gipuzkoa:Geografía física, Geografía de la población, Geografía económica, Geografía Comarcal, Geografías municipales, etc. (18).

Euskara

Geografiarekin zerikusia duten dokumentuak: euskaraz idatziak, euskarara itzuliak, edo beste hizkuntza batzuetan idatzita egon eta euskarari buruz ari direnak (50).

Euskera

Euskara

Documentos que, relacionados con la Geografía, estén redactados en euskara, traducidos al euskara, o que, redactados en otras lenguas traten sobre el euskara (50).

Ibilbideak

Turismo-ibilbideak (3) proposatzen ditugu Gipuzkoan barrena autoz ibiltzeko. Ondare-elementurik nabarmenenak adierazten dira, baita herri garrantzitsuenak oinez korritzeko ibilbideen planoak ere.

Ibilbideak - Rutas turisticas

Ibilbideak

Propuesta de rutas turísticas (6) para recorrer Gipuzkoa en automóvil, con indicación de los elementos de patrimonio más relevantes y planos de los itinerarios a pie de las poblaciones más importantes.

Bideoak

Ingebako Youtube kanala (103)

Videos 

Bideoak

Canal de Ingeba en Youtube (103 videos).

Ingeba Telebista

Ingebako telebista

Telebista 

Ingeba Televisión

Canal de televisión de Ingeba.

Twitter

íngebako twitter

twitter

Twitter

Página de ingeba en Twiter. !Síguenos!

Link@

Geografiako loturak (600).

Linka - enlaces geograficos

Link@

Enlaces de interés geográfico (600).

Ikerketa

Ikerketa bildumak, hitzaldiak, etab.

Ikerketa - Investigacion

Ikerketa

Informes de investigación, ciclos de conferencias, etc.

Bibliografia

Euskal Herriko Geografiari buruzko katalogoak.Kronologia, gaiak eta lurraldeak irizpidetzat hartuta sar daiteke (5.000 erreferentzia).

Bibliografia

Bibliografia

Repertorios de bibliografía sobre Geografía del País Vasco. Puede accederse según criterios cronológicos, temáticos y territoriales (5000 referencias).

Idazleak

Euskal Herriko Geografiarekin zerikusia duten pertsonen jarduera zientifikoa aurkezten du, eta aukera ematen du haien ekoizpen zientifikoaren zati bat eskuratzeko (10).

Idazleak - Autores

Idazleak

Presenta la actividad científica de autores/as vinculados con la Geografía del País Vasco, posibilitando el acceso a parte de su producción científica (10 autores/as).

Behategia

Gipuzkoako Behategia. Hirigintza, Ondarea, azpiegiturak, baserriak, etab.

Behategia - Observatorio

Behategia

Observatorio sobre aspectos urbanísticos, patrimoniales, rurales, Infraestructuras, etc. de Gipuzkoa

Ingeba

Euskal Geografi Elkargoa. Informazioa: Historia, Liburutegia, Kurtsoak, Argitalpenak, Helbidea.

ingeba

Ingeba

Información institucional sobre el Instituto Geográfico Vasco. Historia, Biblioteca, Cursos, Publicaciones, Contactar.

Jokoa

Gipuzkoako jokoa: 100 galdera Gipuzkoako geografiari buruz, eta abar...

Jokoa - Juegos

Jokoa

Juego de Gipuzkoa: 100 preguntas sobre la geografía de Guipúzcoa, puzzles, etc.

 

Buscar en ingeba.org (Google)